Publications

Chapter in Book

Chapter in Book published in 2010 - 2019

1. Teknologi Komputeran Generasi-Z: Penilaian latihan makmal pengaturcaraan menggunakan PC2 . Marini Abu Bakar, Rodziah Latih, Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak. 2019

2. Teknologi komputeran Generasi Z: Penerimaan pembelajaran teradun dalam kalangan pelajar bekerja. Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Hazura Mohamed. 2019

3. Teknologi komputeran Generasi Z: Implementasi MOOC terhadap pembelajaran matematik diskret . Ruzzakiah Jenal, Ang Mei Choo, Amelia Natasya Abdul Wahab. 2019

4. Teknologi komputeran Generasi-Z: Model A La Carte Kursus Pengaturcaraan. Masura Rahmat, Noor Faridatul Ainun Zainal, Shahrina Shahrani, Rohizah Abd Rahman, Azura Ishak, Rodziah Latih, Marini Abu Bakar. 2019

5. Teknologi komputeran Generasi-Z: M-Java: gaya pembelajaran pengaturcaraan Generasi-Z. Rodziah Latih, Marini Abu Bakar. 2019