Publications

Technical Report

Technical Report published in 2014 - 2016

1. (SOFTAM-MURG-2016-1)Commuter Train Location Tracking Mobile System. Christopher Lim Seng Hock (A142140), Ms Hairulliza Mohd Judi

2. (SOFTAM-MURG-2016-2)Aplikasi Interaktif Mudah Alih Kanak-Kanak Bertemakan Keselamatan. Nur Allyia Syahida Khairul Anuar (A141892), Dr. Siti Fadzilah Mat Noor

3. (SOFTAM-MURG-2016-3)Pendidikan Denggi Kepada Kanak-Kanak Melalui Aplikasi Animasi 3d Dan Augmented Reality. Lim Vee Nee (A142184) ,Prof. Madya Dr. Noraidah Sahari @ Ashaari

4. (SOFTAM-ATUR-2016-1)Persepsi Pengguna Terhadap Faktor Keselamatan Konsep Membawa Peranti Anda Sendiri. Suraya Binti Che Kamal (GP02857),Hazura Mohamed, Rossilawati Sulaiman

5. (SOFTAM-MURG-2016-4)Aplikasi Interaktif Kalkulus dalam Pembelajaran Kamiran. Gerry Dellsouse John (A146239), Noraidah Sahari @ Ashaari

6. (SOFTAM-ATUR-2016-2)Model Perancah bagi Penyelesaian Masalah Berasaskan Pengaturcaraan . Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur

7. (SOFTAM-ATUR-2016-3)Isu dalam Penyelesaian Masalah Berasaskan Pengaturcaraan. Syahanim Mohd Salleh, Zarina Shukur

8. (SOFTAM-ATUR-2016-4)Penggunaan Kaedah PRNU dalam Sistem Pengecaman Asal Usul Imej Digital. Sumayyah Mohamed Rehan (A146322), Bahari Idrus, Khairul Azmi Abu Bakar

9. (SOFTAM-ATUR-2016-5)Penyulitan dan Penyahsulitan Fail Menggunakan DSA. Sathia Seelan A/L Ramalingam (A83750), Zulkarnain Md Ali

10. (SOFTAM-ATUR-2016-6)Application of Bio-inspired Active Appearance Model and Support Vector Machine on 2.5 D Facial recognition in forensic analysis. Siti Norul Huda Sheikh Abdullah, Khairul Akram Zainol Ariffin, Mohammed Hasan Abdulameer (P56216), Nazri Ahmad Zamani, Fasly Rahim, Zulaiha Othman

11. (SOFTAM-ATUR-2016-7)Aplikasi Mudah Alih Sebaran Acara dan Peristiwa. Mohd Syahmi Nawi @ Muhammad (A148047), Norleyza Jailani

12. (SOFTAM-MURG-2016-5)Keterlibatan Pengguna Sistem E-Pembelajaran Di Kalangan Orang Dewasa . Asnida Binti Abu Bakar (P68465), Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Noraidah Sahari @ Ashaari

13. (SOFTAM-MURG-2016-7)Accessibility Design Elements and Guidelines of Serious Game Review for Visually Impaired People. Nurul Izzah Othman (P82821), Nor Azan Mat Zin

14. (SOFTAM-MURG-2016-6)Hybrid Addie Model for Designing Gamification in Learning Mathematics for Remedial Students in Malaysia. Nur Rahmah Zulkifli (P68519), Rosadah Abdul Majid, Yuzita Yaacob

15. (SOFTAM-ATUR-2016-8)Review on Various Text Steganography Techniques. Salwa Shakir Baawi (P78424), Mohd Rosmadi Mokhtar, Rossilawati Sulaiman

16. (SOFTAM-ATUR-2016-9)Modified Method of PAPR Reduction for Image Transmission Using OFDM. Ghassan Muslim Hassan (P783300), Mohd Rosmadi Mokhtar, Raed Ali Al-Saqour

17. (SOFTAM-ATUR-2016-10)Malware Research Directions: A Look into Ransomware. Mohammed A. F. Salah (P78954),Mohd Fadzli Marhusin (USIM), Rossilawati Sulaiman

18. (SOFTAM-ATUR-2016-11)Graphical Passwords: Security Threats and Attacks. Kashif Abbasi (P75141), Mohd. Rosmadi Mokhtar, Abdullah Mohd. Zin

19. (SOFTAM-ATUR-2016-12)Pembangunan Aplikasi E-Recipes . Adriana Anak Ganum (A146393), Rodziah Latih

20. (SOFTAM-ATUR-2016-13)Aplikasi Car Workshop Locator. Wan Nur Aisyah Wan Mansor (A142713), Rodziah Latih

21. (SOFTAM-MURG-2016-8)Memperkaya pembentukkan tingkah laku positif kanak-kanak melalui pendekatan gamifikasi Aplikasi Desktop Flash I � Carta Ganjaran. Azrulhizam Shapi�i, Nor Azura Pandi

22. (SOFTAM-ATUR-2016-14)Kerangka Pembelajaran Berpusatkan Pelajar bagi Latihan Pengaturcaraan Kendiri. Mohd Isrul Esa (P65634), Marini Abu Bakar, Rodziah Latih, Norleyza Jailani

23. (SOFTAM-ATUR-2016-15)Isu Dalam Penilaian Latihan Pengaturcaraan Komputer . Mohd Nasiruddin Abd Rasid (P78941), Marini Abu Bakar