About

Students

Information Systems Lab

No. Matric Name Research Topic
1 P72267 WAN HASSAN BASRI BIN WAN ISMAIL Penilaian ke atas Pencegahan Kebocoran Maklumat bagi Data Sedang Digunakan (Assessing Data Leakage Prevention for Data-In-Use).
2 P84271 OLUFISAYO OLAKOTAN Evaluating Alert Function Efficiency in Supporting Clinical Workflow.
3 P84490 SHAHANNOR BINTI IZHAM Mengurangkan Kadar Beredar Tanpa Rawatan di Jabatan Kecemasan Mereka yang tidak Menghadiri Temujanji melalui Penambahbaikan Aliran Proses.
4 P88760 MOHD FIKRI HAFIFI BIN YUSOF Model Penilaian Keberkesanan Pelaksanaan Seni Bina Perusahaan (Enterprise Architecture (EA)) untuk Sektor Awam di Malaysia.
5 P89058 MUHAMAD YUSNORIZAM BIN MA'ARIF Pendekatan Pembelajaran ERP dan Sumbangan kepada Prestasi Organisasi dan Penjanaan Semula Proses Perniagaan dalam Konteks Malaysia.
6 P89063 SITI MARIAM BINTI SHAHAR Pembangunan Model Pengukuran Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan Perkongsian Infrastruktur ICT Sektor Awam di Malaysia.
7 P90639 ZARINA DIN Conceptual Framework for Information Systems Management in Smart Cities.
8 P95636 AZIRA IBRAHIM Rangka Kerja Penilaian dan Penambahbaikan Kualiti Data Raya.