About

Students

Games Lab

No. Matric Name Title of Thesis
1 P68519 NUR RAHMAH BINTI ZULKIFLI NUMERATica: Pakej Simbolik Untuk Peningkatan Tahap Numerasi Murid Pemulihan Di Malaysia
2 P78950 SITI NORLIZA BINTI AWANG NOH Model Permainan Penerapan Kemahiran Berfkir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pendidikan Sains.
3 P78951 NURSAHIDA BINTI MOKHTAR Model Permainan Serius Latihan Keselamatan Selepas Banjir.
4 P78952 SAFFA RAIHAN BINTI ZAINAL ABIDIN Model Reka Bentuk Permainan Serasi Pembelajaran Berasaskan Otak untuk Kanak-kanak Halus.
5 P80713 SHAHRYAN ABDULRAHMAN GHALEB ALSERRI Gender Serious Games Engagement Model for Computer Science.
6 P82821 NURUL IZZAH BINTI OTHMAN Model Reka Bentuk Ketercapaian dalam Permainan Serius bagi Kanak-kanak Penglihatan Terhad.
7 P86176 WAN MALINI BINTI WAN ISA Permainan Serius Warisan Budaya Tidak Ketara Berasaskan Pengetahuan (Kajian Kes: Kraf Tembaga).
8 P84210 MOHD AMIN MOHD NOH Requirements and Specifications of Interactive Digital Interventions (IDI) for Sexual and Reproductive Health Problems (SRHP).
9 P94662 RAUDYAH MD TAP Model Reka Bentuk Pemikiran Kreatif.
10 P95624 ARFAN ABDUL RASHID Edutainment Usability in Virtual Reality.
11 P97710 KASHIF ISHAQ Personalized English Language Learning Games for Primary School Children.