Page 4 - AKSES vol3
P. 4

Kata Alu-aluan                                                   Center For                    Assalamualaikumwarahmatullah dan salam sejahtera,


                                                               Software                     Sekalung tahniah atas kejayaan menerbitkan edisi terbaharu
                                                                                        buletin fakulti AKSES ini. Saya berharap buletin ini akan

     Pengerusi Pusat                                                   Technology And                  terus menjadi pengantara yang mampu menghubung ahli
                                                                                        fakulti melalui artikel dan berita yang dipapar dan dikongsi
                                                               Management
                                                                                        dengan pembaca. Adalah menjadi harapan agar penulisan
                                                                                        dan penerbitan AKSES ini dapat memotivasi ahli dan
                                                                                        menyemarakkan aktiviti Pusat dan FTSM dalam pelbagai
                                                                                        aspek seperti penulisan, penyelidikan, perundingan,
                                                                                        pengajaran dan pembelajaran (PnP), dan  khidmat
     Center For Artificial                                                                        masyarakat. Perkongsian artikel pendek dalam AKSES ini

                                                                                        dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang
     Intelligence Technology                                                                       aktiviti yang dilakukan secara lebih menarik dan ringkas.


                                                                                        Pihak Pusat Kajian SOFTAM sentiasa menyahut panggilan
                                                                                        untuk menyumbang dalam AKSES ini sebagai satu media
                                                                                        untuk mempromosi makmal, penyelidikan dan aktiviti yang
                                                                                        dijalankan oleh ahli sepanjang tahun. Walaupun kita masih
                                                                                        berada dalam era pandemik covid-19 yang membataskan
                                                                                        pergerakan seharian kita, namum aktiviti penyelidikan,
                                                                                        penulisan dan PnP masih diteruskan dengan sebaiknya.
                                                                                        Beberapa kejayaan ahli-ahli SOFTAM dalam memperkasa
                              Assalamualaikum                                                   penyelidikan telah ditunjukkan dengan memperolehi
                                                                                        beberapa geran penyelidikan yang baharu dan memenangi
                                 Tahniah kepada sidang editor dan penyumbang                                 pertandingan inovasi peringkat Kebangsaan. Begitu
                              artikel buletin AKSES edisi ketiga atas kejayaan menerbitkan                            juga dana perundingan yang membanggakan turut
                              penerbitan ini. Saya berharap buletin ini dapat menjadi                               diperolehi. Pada masa yang sama, SOFTAM telah berjaya
                              medium saluran maklumat dan penghubung antara                                    mempertingkatkan bilangan penulisan jurnal berimpak
                              penyelidik FTSM, industri, organisasi kerajaan dan masyarakat                            dalam dua tahun kebelakang ini. Diharap inisiatif yang baik
                              umum. Perkongsian artikel pendek ini juga diharap dapat                               ini dapat diteruskan pada masa akan datang.
                              mendedahkan aktiviti dan impak penyelidikan di FTSM
                              kepada pembaca buletin ini. Diharap usaha murni ini dapat                              Pada tahun 2021 ini, dua orang profesor Pusat telah
                              diteruskan untuk edisi berikutnya.                                         bersara iaitu Profesor Ts. Dr. Nor Azan Mat Zin dan Profesor
                                                                                        Dr Abdullah Mohd Zin. Saya bagi pihak ahli SOFTAM
                                                                     PROF. MADYA DR. JAMAIAH
                              Salam hormat.                                                    mendoakan semuga Prof. Dr. Nor Azan dan Prof Dr. Abdullah
                                                                        HJ. YAHAYA
                                                                                        terus diberi kehidupan yang penuh gembira dan bahagia
                                                                                        bersama keluarga tercinta, dikurniakan dengan kesihatan
                                                                                        yang baik serta ketenangan selepas bersara. Kami doakan
                                                                     Jangan pergi terlalu lama      semoga Allah menganugerahkan ganjaran dan keredhaan
                                                                    Segala kerisauan selesai sudah
                                                                     Suka duka dilewati bersama      atas segala jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan
                                                                   Menjalin kenangan yang amat indah.    sepanjang perkhidmatan di FTSM dan UKM. Saya akhiri kata
                                                                     Kalau ada sumur di ladang
           PROF. DR. MASRI AYOB                                                                   dengan dua rangkap pantun buat semua.
                                                                    Boleh kita menumpang mandi
                                                                    Kalau ada umur yang panjang
                                                                     Boleh kita berjumpa lagi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9